Solución 5.1
1) 4-Etil-4-fluoro-2-metilheptano
2) 3,7-Dietil-2,2-dimetil-4-propilnonano
3) trans-2-Buten-1-ol
4) (E)-3-Propil-2,5-hexadieno
5) Ciclohexiletilmetilamina
6) cis-2-Cloro-3-hexeno
7) (Z)-3-Fluoro-2-metil-3-hexeno
8) Propanal o (propionaldehído)
9) Butanal o (butiraldehído)
10) Ciclohexanocarboxaldehído
11) Anhídrido benzoico
12) N,N-Dimetilhexanamida
13) Propanonitrilo
14) Ácido cicloheptanocarboxílico
15) Acetato de metilo
16) 1,4-Butanodiol 
17) terc-Butil ciclopentil éter
18) 2,2,4,4-Tetrametil-3-pentanol 
19) Metildipropilamina
20) N,N-Dimetil-3-pentanamina
21) Ácido 2-hidroxipropanoico (ácido láctico)
22) p-Nitrobenzaldehído
23) Ácido 2-aminopropanoico (alanina)
24) Ácido 2-oxopropanoico (ácido pirúvico)
25) cis-2-Bromociclopropanocarboxaldehído
26) Cloruro de propanoilo
27) Alcohol isopropílico
28) Benzoato de metilo
29) Yoduro de sec-butilo
30) Benzoato de bencilo
31) Cloruro de neopentilo
32) N,N-Dietil-2-fenilpropanamida
33) terc-Butilamina
34) 4-(1,1-Dimetiletil)octano 
35) 4-Isopropil-2,4,5-trimetilheptano
36) 2-Metil-N-propil-1-propanamina
37) N-Etiletanamina
38) Butanona o (etil metil cetona)